Izobraževalni center

Izobraževalni center deluje z namenom usposabljanja ter izobraževanja s področja socialne ekonomije in drugih vsebin, ki so povezane z razvojem socialne ekonomije na podeželju. Delo centra vodi in usmerja strokovni svet zavoda. Strokovni svet, imenovan s strani ustanoviteljev je sestavljen iz strokovnjakov, ki imajo dolgoletne izkušnje s področja dela in zaposlovanja invalidnih oseb, ekonomije, psihologije, psihiatrije, sociologije, izobraževanja, varne hrane in kmetijstva.

Programe usposabljanj in izobraževanj oblikujemo ter izvajamo v tesnem sodelovanju z različnimi inštitucijami iz celotnega spektra vzgoje, izobraževanja in znanosti.