Kmetija Zadrgal

Po zapiskih župnijske knjige v Komendi zgodovina kmetije sega v začetek 19. stoletja. Predniki naj bi se na to posestvo preselili iz Češke. Prvotno naj bi se pisali Sadrgal. Leta 1929 je stari oče postavil žago na vodni pogon. Poganjala jo je Francisova turbina. Po podatkih je stala toliko, kolikor naj bi v tistem času stala stanovanjska hiša na ključ (za vselitev). Poleg žage je bil še mlin za mletje krušnih žit. Tudi ta je koristil vodni vir, ki je poganjal kamnite mlinske kamne. Po mlinu se danes kmetija po domače imenuje Malenšek. Zaradi spremenjenega političnega sistema po drugi svetovni vojni ni bilo mogoče imeti obrti in kmetije. Tako so se predniki odločili za obstanek kmetije. Leta 1998 je kmetijo po očetu Marku prevzel sedanji lastnik Matija Zadrgal. Skupaj so posodobili posestvo. Na kmetiji živi sedem družinskih članov: žena Truda, mož Matija, sin Simon s Petro in hčerjo Nežo, hčerka Klara ter stari oče Marko. Srednji sin se je že odselil. Matija Zadrgal in žena Truda sta zaposlena na kmetiji, sin Simon je zaposlen v zaposlitvenem centru Grunt kot strokovni sodelavec.

Kmetija ima v lasti 14,5 ha obdelovalne zemlje in 3 ha gozda. Na teh površinah sejejo koruzo za silažo, tritikale, krompir, luceroe, ostale njive so zasejane z deteljno travno mešanico.

Kmetija je tržno usmerjena v proizvodnjo mleka in prodajo jedilnega krompirja na sami lokaciji. V hlevu imajo 115 glav govedi. Pretežno je lisasta pasma (cca 8% črnobele pasme). Trenutno imajo 65 krav, ostalo je plemenska živina za nadaljnjo proizvodnjo.