Zaposlitveni center

Grunt, Zavod za socialno podjetništvo na podeželju, je neprofitni zavod s statusom zaposlitvenega centra[1], ustanovljen z namenom zaposlovanja težje zaposljivih invalidov s podeželja v lokalnem okolju.

Kljub počasnemu zmanjševanju brezposelnosti v državi, veliko oseb iz ranljivih družbenih skupin še vedno ostaja brez zaposlitve, med njimi tudi invalidi in druge težje zaposljive osebe. Potrebe po njihovem zaposlovanju so pereč problem, še posebej na podeželju, ki ima specifično strukturo prebivalstva. Zavod Grunt je neposreden odgovor na te potrebe in kot prvi tak zavod v Sloveniji orje ledino na tem področju.

Poleg svoje temeljne dejavnosti, ki je usposabljanje in zaposlovanje teže zaposljivih invalidov s podeželja v lokalnem okolju, aktivno sodelujemo pri razvijanju zaposlitvenih programov za invalide na podeželju ter skrbi za ozaveščanje in informiranje javnosti o tej tematiki.

Grunt zaposluje pet invalidov s pravico do zaposlitve na zaščitenih delovnih mestih, strokovnega delavca in strokovna sodelavca. Poleg tega v zavodu deluje strokovni svet, sestavljen iz strokovnjakov s področij zaposlovanja invalidnih oseb, ekonomije, psihologije, psihiatrije, sociologije, izobraževanja, varne hrane in kmetijstva.

Delujemo na območju Komende in okolice, s sedežem v prostorih kmetije Zadrgal, kjer zaposleni invalidi pod stalnim in neposrednim vodstvom strokovnih (so)delavcev opravljajo različna kmetijska dela. Gre za  delo v gospodarskih poslopjih in na terenu (hlevi, polja, sadovnjaki itd.), čiščenje in predelavo kmetijskih pridelkov, priprava polizdelkov ter njihova prodaja in distribucija.

[1] Zavod ima status zaposlitvenega centra na podlagi odločbe Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, po 43. členu Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/2007 – uradno prečiščeno besedilo 2, 87/2011 in 96/12-ZPIZ-2 in 98/14). V skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov zavod Grunt zaposluje invalide, ki jim je Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje izdal pravnomočno odločbo o zaposlitvi na zaščitenem delovnem mestu.