Peter Svetina

Peter Svetina je specialni pedagog in socialni podjetnik, ki že vse svoje poklicno življenje deluje na področju dela z osebami s posebnimi potrebami in socialne ekonomije. Deluje na praktičnem in teoretičnem področju.

Njegovo poklicno življenje je oblikovala predvsem osebna izkušnja sorojenca in potem tudi starša otroka s posebnimi potrebami.

Od junija 2015 je tudi strokovni direktor Grunt, zavod za socialno podjetništvo na podeželju. Od 2008 do 2015 je bil direktor socialnega podjetja KARSO zaposlitveni center d.o.o. Od 2003 -2008 je bil direktor ter (1999 – 2003) namestnik direktorja Varstveno delovnega centra INCE. V obdobju od 1992 do 1999 je delal v Avstriji, na področju dela z osebami s posebnimi potrebami in dijaki. V obdobju 1989-1992 je vodil bivalno skupino za osebe z motnjo v duševnem razvoju. Pred tem je bil učitelj.

Od 1999 naprej je mentor študentom različnih fakultet Univerze v Ljubljani in v Mariboru.

Je član več strokovnih delovnih skupin s področja socialnega podjetništva in usposabljanja kadrov.

Večino svoje poklicne poti je namenil usposabljanju in zaposlovanju težje zaposljivih oseb. Poseben poudarek namenja prilagajanju delovnih mest in usposabljanju invalidnih oseb ter mentorstvu socialnih podjetnikov, ki se odločajo za delo na področju zaposlovanja invalidnih oseb, saj verjame, da je vsak človek sposoben delati po svojih zmožnostih.

S poznavanjem funkcioniranja lokalne samouprave inicira nove oblike skrbi ter zaposlovanja in ustvarjanja kakovostni delovnih mest na področju socialnega podjetništva.

Je soavtor priročnikov za delo z osebami s posebnimi potrebami in prilagajanju okolja tem ljudem.

Posebno pozornost namenja prilagajanju zakonodajnega področja s področja zaposlovanja in dela z osebami s posebnimi potrebami. Kot mentor študentom in socialnim podjetnikom prispeva k razvoju področja socialne ekonomije.

Svoje izkušnje deli na predavanjih in okroglih mizah v Sloveniji in tujini.