O nas

Grunt, Zavod za socialno podjetništvo na podeželju, je neprofiten zavod s statusom zaposlitvenega centra, ustanovljen z namenom zaposlovanja težje zaposljivih invalidov s podeželja v lokalnem okolju. Pod strokovnim vodstvom invalidom zagotavlja usposabljanje in delo na delovnih mestih primernih njihovim zmožnostim in skrbi za njihovo polnopravno integracijo v zaposlitveno življenje ter razvoj njihove poklicne kariere. Delovanje zavoda je usmerjeno k ustvarjanju pozitivnih koristi za družbo preko izboljševanja kakovosti življenja posameznikov in skupnosti.

Prodaja izdelkov poteka v prostorih zavoda, na tržnicah in stojnicah, pridelke in polizdelke pa odkupujejo tudi lokalni prehrambni ponudniki. Kupcem so na voljo vložena in predelana zelenjava in sadje, marmelade, džemi, jajca, testenine, mleko in mlečni izdelki ter drugo.

Razvijamo tudi lastno blagovno znamko ter bo v okviru slednje odkupoval in predeloval pridelke kmetije Zadrgal ter drugih zainteresiranih kmetovalcev iz Komende in okolice.

Pri svojem delovanju je zavod neodvisen in samostojen. Čeprav je neprofiten, deluje po podjetniških načelih. S sredstvi upravlja gospodarno, vse dohodke pa vrača v osnovno dejavnost in s tem omogoča lasten razvoj in ustvarjanje novih delovnih mest.

Ustanovitelja zavoda Grunt sta Matija Zadrgal, kmetovalec in lastnik kmetije Zadrgal in Peter Svetina, specialni pedagog in strokovnjak s področja usposabljanja in zaposlovanja invalidov.

Preberite si, kaj so o nas zapisali mediji: Mediji o nas