Zagovorniški center

Poglavitni namen zagovorniškega centra je zagovarjanje pravic oseb z motnjo v duševnem razvoju, njihovih staršev, skrbnikov in sorojencev. Je del civilne družbe, ki se zavzema za enakopravno vključitev oseb z motnjo v duševnem razvoju v vsakdanje življenje.

Šolanje, vključitev v socialnovarstvene storitve, zaposlovanje, bivanje, terapije, dedovanje … Vse to so vedno aktualna vprašanja. Center zainteresiranim posreduje kakovostne in verodostojne informacije na njihova vprašanja ter dileme.

Pot od rojstva do smrti je pot življenja, ki jo človek oblikuje sam v sobivanju z okoljem. Pogosto sta na tej poti potrebna sodelovanje in pomoč. Predvsem za ljudi, ki sami ne zmorejo premagati vseh ovir.