Varstvo osebnih podatkov

V Grunt, Zavod za socialno podjetništvo na podeželju (v nadaljevanju GRUNT) cenimo vašo zasebnost in tako ves čas skrbimo za varstvo osebnih podatkov ter sledimo načelom varne obdelave osebnih podatkov. V Politiki o varovanju osebnih podatkov, ki je v nadaljevanju, vam predstavljamo, katere vaše osebne podatke obdelujemo, kakšen je namen obdelave in tudi kakšne so vaše pravice v zvezi z obdelavo podatkov.

Politika varovanja osebnih podatkov

1. Uvodno določilo

GRUNT se zaveda in spoštuje vaše zaupanje, ki ga izkazujete s tem, ko nam posredujete in dovoljujete uporabo vaših osebnih podatkov. Z dokumentom Politika o varovanju osebnih podatkov (v nadaljevanju: politika) vas seznanjamo z nameni in podlago obdelav osebnih podatkov s strani GRUNT-a, ter vašimi pravicami na tem področju.

2. Upravljavec in pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo v skladu s to politiko, je Grunt, Zavod za socialno podjetništvo na podeželju, Glavarjeva cesta 50, 1218 Komenda.

3. Nameni in podlage za obdelavo osebnih podatkov

a) Obdelava na podlagi pogodbe

Posameznik je z  registracijo v spletni trgovini  sprejel Splošne pogoje poslovanja. Na osnovi tega pravnega temelja GRUNT izvaja naslednje obdelave:
 • Spletna trgovina: izvedba spletnega nakupa, obveščanje o statusu naročila, dostava, izvedba plačila, dodeljevanje ugodnosti, izvajanje reklamacijskih postopkov, odkrivanje zlorab, izvajanje reklamacijskih postopkov, odkrivanje zlorab. Podatke o naslovu posredujemo podjetju za dostavo blaga.

b) Obdelava na podlagi zakonitega interesa

GRUNT lahko obdeluje osebne podatke na podlagi zakonitega interesa, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika. Na podlagi tega pravnega temelja GRUNT izvaja naslednje obdelave:
 • Spletna trgovina:  neposredno trženje, analiza nakupnih transakcij v psevdonimizirani obliki za sprejemanje strateških in taktičnih odločitev.

c) Obdelava na podlagi privolitev

GRUNT lahko izvaja obdelavo osebnih podatkov na podlagi privolitve posameznika v primerih, ko obdelave zajamejo večji obseg osebnih podatkov, in sicer s področja nakupnih navad. GRUNT obdeluje podatke na podlagi privolitve za dva namena:
 • Privolitev za uporabo podatkov iz pristopnice in nakupnih podatkov za namen proučevanja nakupnih navad in posledično ciljnega trženja. Tako je posameznik upravičen do posebnih, prilagojenih ponudb in ugodnosti.
 • Privolitev za uporabo telefonske številke in elektronskega naslova za  pošiljanje informacij in ponudb o izdelkih in storitvah, ki jih ponuja GRUNT in njeni poslovni partnerji.
Pri obdelavah na podlagi privolitev lahko GRUNT uporablja tudi podatke o nakupljenih izdelkih in koriščenjih ugodnostih. Posameznik lahko privolitev odda in prekliče kadarkoli na naslednji način:
 • pisno na naslov: Grunt, Glavarjeva cesta 50, 1218 Komenda ali kmetija@grunt-sop.si.

4. Rok hrambe osebnih podatkov

Roki hrambe se razlikujejo glede na zbirko osebnih podatkov, in sicer:
 • Spletna trgovina: podatki  o vsebini nakupa hranijo največ 4 leta.

5. Pravice posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Posamezniki imajo v zvezi z osebnimi podatki vrsto pravic. GRUNT pred izvrševanje pravice preveri identiteto posameznika, ki sprašuje po svojih pravicah. Posameznik svojo zahtevo po seznanitvi odda pisno na kmetija@grunt-sop.si ali na naslov GRUNT, Glavarjeva cesta 50, 1218 Komenda. Izpolnitev upravičene zahteve GRUNT izpolni v roku 1 meseca, v primeru kompleksnosti zahtev oziroma večjega števila zahtev, se lahko rok izpolnitve podaljša še za 2 meseca. GRUNT o takem podaljšanju in razlogih zanj obvesti posameznika.

a) Pravica dostopa do podatkov:

 posameznika na njegovo zahtevo seznanimo, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki in kadar to drži, posredujemo naslednje informacije:
 • vrste osebnih podatkov;
 • kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki;
 • roki hrambe;
 • obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki ali obstoj pravice do ugovora k taki obdelavi;
 • pravica do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu;
 • kadar osebni podatki niso zbrani od posameznika, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom;
 • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika.
Na podlagi zahteve GRUNT izdela kopijo osebnih podatkov, ki se obdelujejo in jih posreduje posamezniku.

b) Pravica do popravka:

Posameznik lahko kadarkoli zahteva, da GRUNT popravi netočne podatke ali dopolni nepopolne podatke, ki se nanašajo nanj.

c) Pravica do izbrisa podatkov (t. i. pravica do pozabe):

Posameznik lahko zahteva, da se njegovi osebni podatki izbrišejo v naslednjih primerih:

 • osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
 • posameznik prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava, in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;
 • posameznik obdelavi osebnih podatkov ugovarja, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi;
 • osebni podatki so bili obdelani nezakonito;
 • osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravom.

d) Pravica do omejitve obdelave:

Posameznik lahko zahteva, da se obdelava podatkov, ki se nanašajo nanj omeji, kadar:

 • podatki niso točni,
 • je obdelava nezakonita, pa potrošnik ne želi, da podatke izbrišemo,
 • GRUNT podatkov ne potrebuje več za namene obdelav, vendar jih potrebuje posameznik za uveljavljanje, izvajanje ali nasprotovanje pravnim zahtevkom,
 • je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo.

e) Pravica do prenosljivosti podatkov:

Posameznik lahko zahteva izpis podatkov, ki jih je posredoval GRUNT v primeru nakupov v spletni trgovini, pri čemer obdelava teh podatkov temelji na podlagi pogodbe ali privolitve in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi. Izpis podatkov bo pripravljen v strojno berljivem formatu.

f) Pravica do ugovora:

Posameznik lahko ugovarja obdelavi osebnih podatkov. Ta pravica se nanaša le na obdelavo osebnih podatkov, ki jo izvajamo na podlagi legitimnega interesa, ki prevlada nad interesi potrošnika.

6. Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Posameznik lahko morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov pošlje na elektronski naslov kmetija@grunt-sop.si ali po pošti . Prav tako ima vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši veljavno zakonodajo.

7. Veljavnost politike

Ta politika je objavljena na www.grunt.si. Pravila so bila zadnjič posodobljena 27.03.2020.